Publicerad den

Så förvandlas kaffebönor till koffeinfritt kaffe

avkoffeinerade kaffebönor processmetoder kemikalier Schweizisk vattenprocess koffeinfritt kaffe naturliga smaker

 

avkoffeinerade kaffebönor processmetoder kemikalier Schweizisk vattenprocess koffeinfritt kaffe naturliga smaker

“Att förstå processen bakom hur gör man kaffe koffeinfritt är nyckeln till att uppskatta varje koffeinfri kopp – från selektiv borttagning av koffein till bevarandet av smak och arom.”

Så förvandlas kaffebönor till koffeinfritt kaffe

Vad är egentligen kaffe utan koffein?

Kaffe utan koffein, även kallat koffeinfritt kaffe, är kaffe där majoriteten av koffeinet har avlägsnats från kaffebönorna. Trots att koffein har en central roll i att ge kaffe dess stimulerande effekt, har koffeinfritt kaffe blivit alltmer populärt. Detta beror inte minst på att fler människor önskar kunna njuta av kaffe utan de potentiella negativa effekterna av koffein.

Koffein fungerar genom att binda till en specifik receptor i hjärnan och blockerar molekylen adenosin från att fästa sig där. Adenosin är en kemikalie som främjar avslappning och sömn, så när koffein blockerar den, känner vi oss piggare och mer alerta. Men för mycket koffein kan orsaka ångest, sömnstörningar, ökad hjärtfrekvens och svettproduktion. Därför väljer många att dricka koffeinfritt kaffe för att undvika dessa negativa effekter. Till exempel har halveringstiden för koffein i den mänskliga kroppen uppskattats till ungefär sex timmar, vilket innebär att koffein fortfarande kan finnas kvar i systemet lång tid efter att man druckit kaffe. För de som är känsliga mot koffein eller vill undvika det av hälsoskäl, är koffeinfritt kaffe ett utmärkt alternativ.

Historien bakom koffeinfritt

Koffeinfritt kaffe har en intressant historia. Det var Ludwig Roselius som först upptäckte möjligheten att avkoffeinera kaffe i början av 1900-talet. Denna upptäckt skedde av en slump när en kaffesändning exponerades för havsvatten under transport, vilket resulterade i att mycket av koffeinet försvann.

Roselius utvecklade vidare en metod för att avkoffeinera kaffe genom att öppna upp porerna på gröna kaffebönor med ett ångbad av salt. Därefter använde han bensen för att ta bort merparten av koffeinet. Dock upptäcktes senare att bensen innebar hälsorisker och ersattes med andra kemikalier. Denna metod la grunden för vidare utveckling av avkoffeineringsprocesser som används idag.

Hur gör man kaffe koffeinfritt?

Efter skörden och behandlingen av grönt kaffe kan kaffebönor avkoffeineras med hjälp av olika metoder. Dessa metoder inkluderar användning av kemikalier samt naturlig avkoffeinering med vatten och aktiverade kolfilter. Alla metoder lyckas inte ta bort 100% av koffeinet, utan vanligtvis 94% och uppåt. Enligt EU:s regler får kaffebönor som säljs som koffeinfria inte innehålla mer än 0,3% återstående koffein. Avkoffeineringsmetoden garanterar ett återstående koffeininnehåll på mindre än 0,1%, vilket säkerställer att kaffet är nästan helt koffeinfritt.

Metoder med kemikalier – är de så farliga som de låter?

En av de vanligaste metoderna för att avkoffeinera kaffe innebär användning av kemikalier. Två av dessa är diklormetan och etylacetat. Den gröna kaffebönan ångas först för att öppna upp porerna, vilket gör att kemikalierna kan ta bort koffeinet effektivt. Efter att koffeinet har lösts upp tvättas bönorna noggrannt för att avlägsna alla kemiska rester, vilket säkerställer att kaffet är säkert för konsumtion.

Diklormetan är en kemikalie som används ofta, men det finns strikta regler för dess användning för att säkerställa säkerheten. Etylacetat, som också används, finns naturligt i många frukter och anses vara en mer naturlig lösning. Trots den initiala användningen av bensen av Ludwig Roselius, har metoderna för avkoffeinering med kemikalier utvecklats och förbättrats för att vara både säkra och effektiva för konsumenterna.

Lösningsmedelsfria alternativ – vänligare mot både bönor och miljö

Den schweiziska vattenprocessen, även kallad Swiss Water Process, är en metod för koffeinfri kaffe som inte använder några lösningsmedel. Denna metod utvecklades i Schweiz på 1930-talet och används i stor skala sedan 1980-talet. Processen innebär att grönt kaffe blötläggs i vatten för att lösa upp koffeinet. Sedan används aktiverade kolfilter för att separera koffeinet från vattnet. Efter att ha avkoffeinerats, återförs bönorna till detta vatten, vilket bibehåller kaffets naturliga smakämnen.

Ett annat lösningsmedelsfritt alternativ innebär användning av flytande koldioxid. Genom att trycksätta koldioxiden tillsammans med kaffet, löser sig koffeinet upp. Sedan avskiljs koffeinet så att koldioxiden kan återanvändas. Dessa metoder anses vara mer miljövänliga och skonsamma både för bönorna och för kaffets smak jämfört med kemiska metoder. Det är denna metod som vårt koffeinfria kaffe är avkoffeiniserat med.

De rätta proportionerna – när nästan allt koffein försvinner

Det är viktigt att förstå att alla avkoffeineringsmetoder inte helt kan ta bort koffeinet. Vanligtvis avlägsnas cirka 94% till 99% av koffeinet från kaffebönorna. Enligt EU-regler får kaffebönor som säljs som koffeinfria inte innehålla mer än 0,3% återstående koffein, och metoderna som används garanterar ofta mindre än 0,1% kvarvarande koffein.

Förutom helt koffeinfritt kaffe finns också lågkoffeinhaltigt kaffe som innehåller naturligt mindre koffein. Till exempel marknadsför Günter Coffee Roasters en Lowcaf-blandning som blandar dekoffeinerade och obehandlade kaffebönor i lika delar. Detta ger ett kaffe med låg koffeinhalt utan att behöva genomgå en fullständig avkoffeineringsprocess.

Välj ditt nästa koffeinfria kaffe med omsorg

Trots att det är koffeinfritt, är kvalitet och hantverksskicklighet fortfarande avgörande för ett gott kaffe. Det är viktigt att välja kaffebönor som har behandlats med omsorg för att bibehålla kaffets naturliga aromer och smaker även efter avkoffeinering. Många kaffebryggare och kaffebönsförhandlare fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativa koffeinfria alternativ som är lika njutbara som deras koffeinhaltiga motsvarigheter.

För att hitta kvalitetsråd och djupare kunskap om koffeinfritt kaffe, kan du vända dig till specialiserade kaffebutiker och online-resurser. Många erbjuder workshops där du kan lära dig mer om hur man brygger det perfekta koffeinfria kaffet och vilken utrustning som är bäst att använda. Genom att välja ditt koffeinfria kaffe med omsorg, kan du njuta av en kopp som är både välsmakande och tillfredsställande, utan de negativa effekterna av koffein.

Metoder för att producera koffeinfritt kaffe
Alternativa metoder för att avkoffeinera kaffebönor

Photo by Sara on Pexels

Photo by Esra Afşar on Pexels

Photo by Uriel Mont on Pexels

Fortsätt läsa